Vi uppmärksammar bekymret med den ökande strålningen!

strålning

Den här veckan vill vi uppmärksamma baksidan av att använda trådlösa nätverk, mobiltelefoner, läsplattor och datorer. Forskning visar att strålningen kan orsaka flera allvarliga sjukdomar som cancer, psykisk ohälsa och ADHD, koncentrations-  och inlärningssvårigheter, sömnproblem, hudutslag och yrsel. Larmrapporterna blir bara fler och fler, så vi önskar att alla är  informerade av hälsoriskerna. Det kan kännas skrämmande och svårt, men är du medveten kan du enkelt undvika de största riskerna. Idag delar vi ut Strålskyddsstiftelsen  broschyr ”TIO GODA RÅD” i butiken. Välkommen in!

Läs gärna mer på www.strålskyddsinstitutet.se